Vonzerőadatbázis

Filóci fazekasfalu

A Muraszombattól 10 km-re fekvő Filócon egy évszázaddal ezelőtt még 80 fazekas dolgozott, de később a mesterség szinte kihalt a településen. Alojz Bojnec kezdeményezésére, 2005-ben a falu központi, mintegy 1000 m2 es területét múzeummá nyilvánították. Néprajztudósok, restaurátoro...

Kerka-patak forrása

A 300 fős Kerkafő (régebben Csöpinc) faluban ered a Kerka folyó, amely 60 kilométeren keresztül kanyarog a Muravidék, majd Bajánsenyétől a Zalai-dombság dombjai közt, végül a Murába ömlik Muraszemenye közelében. A folyó környéke Natura 2000-es védett terület, ahol a fő védendő ér...

Evangélikus templom, Križevci

A magyar határ mentén fekvő Domonkosfa impozáns evangélikus templomát Kleiber Alajos terve nyomán 1901–1902-ben építették neoromán stílusban, Ratkol Tivadar építőmester vezetésével. A templom a településtől kicsit távolabb, a Kis-Kerka átellenes oldalán, erdők közelében áll. A ha...

Szent Márton-templom, Domanjševci

A XIII. század első felében építették a román stílusú katolikus templomot Domonkosfán, Szűz Mária tiszteletére. A településtől kissé távolabbi dombon, egy apró temetőben álló téglatemplom később a protestánsoké lett, majd 1732-ben Rosty István alispán visszafoglalta a katolikusok...

Zslebics- és Csahuk-malom

A Domonkosfa közelében eredő, majd mintegy 23 km után, Bajánsenye térségében a Kerkába ömlő Kerca-patakon több malom is működött. Domonkosfán, egy lakóház közelében áll a cseréptetős Zslebics-malom, amely részben fából, részben téglából épült a XX. század elején. Berendezése, a m...

Agata-kastély

A Mura jobb partján fekvő Gornja Radgona fontos határátkelőhely Szlovénia és Ausztria között. Korábban a túlparti Radkersburg elővárosa volt, de az első világháborút követően a két település más-más országba került, és a köztük lévő hidat is többször felrobbantották. 1968 óta van...

3 4 5 6 7

projekt partnerek