A projekt specifikus célkitűzéseinek megvalósulásaként kialakításra kerül egy komplex látogatóirányítási rendszer, amelynek elemei révén (infókártya, élményménykártya, látogatóirányító táblarendszer, idegenvezetési alkalmazás, önkéntes idegenvezetői képzés, határtérségi infótérkép, kapacitásépítés turisztikai szolgáltatók számára) a projekt hatóterülete mint turisztikai periféria a turisztikai kínálat részévé válik. A figyelemfelhívás és tudatosítás céljával megvalósuló promóciós/kommunikációs tevékenység révén (sajtóutak, tesztutak, rendezvényeken való részvétel, kiadványok, fizetett sajtómegjelenés és imázsfilm) a projekt hatóterülete mint közös turisztikai desztináció elnyeri a szakma és a potenciális látogatók figyelmét, az Orfalu-Büdfalva kerékpáros összeköttetés létrehozásával pedig jelentősen javul a határtérség átjárhatósága.
A projekt hozzájárulása a programszintű eredményindikátor teljesítéséhez a következő: kiindulási pont a látogatói szokások felmérése a kérdőíves módszerrel, a vendégéjszakaszám méréséhez a kiindulási értékként a térségben rendelkezésre álló, a projektindítást megelőző, 2016. évi teljes éves vendégéjszaka adatokat 0 kiindulási értéknek tekintjük. A gyűjtött információk alapján a népszerűvé tehető turisztikai értékeknél QR-kódos leolvasókat (150 db) helyezünk el. A projekt keretében kialakítandó idegenvezetési alkalmazás képes lesz arra, hogy a térségi látnivalók QR-kódjának leolvasása és az applikációt használók GPS-alapú helymeghatározásának kombinált alkalmazásával felhasználónként mérje és rögzítse az egy napnál hosszabb látogatásokat, és így a projekt hatóterületén eltöltött vendégéjszaka-számokat. A QR kódos leolvasó kihelyezésével a legbiztosabban igazolható a turisták projektünkkel való érintkezése, tehát hogy a turista térségben tartózkodása a projektünk eredményeként történt. A fenntartási időszak végéig a projekttevékenység megvalósulásának hatására a becsült vendégéjszakaszám 8000.

Projekt célcsoportjai:

 • A projekt hatóterületén működő helyi önkormányzatok
 • A projekt hatóterületén működő turisztikai, fejlesztési profilú civil szervezetek
 • A helyi, kistelepülési lakosság
 • Turisztikai szolgáltatók és a turizmusban, térségi fejlesztésben érdekelt szereplő:
  • Nemzeti parkok
  • Erdészetek
  • TDM irodák
  • Vendégházak
  • Éttermek stb.
 • A projekt hatóterületén működő vállalkozások mint kisléptékű turisztikai szolgáltatók

projekt partnerek