Vonzerőadatbázis

Gémeskút, Hodoš

Az Őrihodosról Dolányba vezető út mentén, a szalafői út leágazásánál áll a falu körülbelül 150 éves kútja. A téglafalú, mintegy 6 méter mély gémeskutat 2007-ben újították fel, a víz kiemelésére szolgáló faszerkezettel együtt. A kút vizét a vízvezeték kiépítése előtt nem csak a fa...

Evangélikus templom, Hodoš

Az őrihodosi dombtetőn, hatalmas hársfák gyűrűjében áll az egyhajós, posztbarokk stílusú evangélikus templom, amely a gyülekezet adományaiból, saját készítésű tégláiból épült Kardos János lelkészsége idején. A ma is használt templomot 1843-ban szentelték fel, és legutóbb a 2000-e...

Kardos János síremléke

Az őrihodosi régi temetőben áll Kardos János (1801–1873) evangélikus lelkész, író síremléke. 1835-től haláláig látta el a lelkészi teendőket a településen. Az ő lelkészsége alatt épült fel a mai evangélikus templom is. Kardos az evangélikus hit megőrzésének zálogaként tekintett a...

Ökoház, Krplivnik

A körülbelül 100 fős lakosságú, jórészt magyarok lakta Kapornak közvetlenül a magyar határ mellett fekszik, néprajzilag az Őrség része. Az Ökoház néven ismert, példásan felújított, zsalugáteres parasztházat kizárólag a környéken fellelhető természetes anyagokból építették. A vala...

Szent Márton-templom, Kobilje

A magyar határ mellett, a Kebele-patak partján fekvő Kebeleszentmártont és Szent Mártonnak szentelt katolikus templomát már egy 1271-ből származó oklevélen is megemlítik. Ez az ősi templom a török időkben elpusztult, ma a szőlőhegyen csak tábla emlékeztet rá. Az új templomot a pa...

Ivanóczy Ferenc sírköve

Ivanóczy Kodila Ferenc (szlovénül Fran Ivanoci) római katolikus plébános, magyarországi szlovén író, politikus. Alsószentbenedeken (ma a muravidéki Ivanovci) született 1857-ben, majd szombathelyi és budapesti teológiai iskolái elvégzése után Csendlak plébánosa lett, majd Muraszom...

5 6 7 8 9

projekt partnerek