A projekt átfogó célja a projekt hatóterületének (magyar oldalon a szlovén-magyar határtól számított kb. 30 km-es sávnak (elsősorban, Vendvidék, Őrség, Göcsej, Hetés tájegységeknek),szlovén oldalon Lendva,Muraszombat és Ptuj térsége vidékies, aprófalvas,turisztikai szempontból periferikus területeinek) vonzó turisztikai desztinációként való pozícionálása,promótálása és értékesítése mellett a közös desztinációt alkotó egyes tájegységek sajátos építészeti,népi hagyományainak és természeti értékeinek a megjelenítése,és a pontszerű,elszórtan elhelyezkedő kisebb vonzerők egységes attrakcióvá,komplex termékké fejlesztésének támogatása.Mindez még eredményesebbé válhat, ha a kiemelt jelentőségű termékek mellett további,utazási motivációt elősegítő termékeket, illetve különböző termékek kombinációját tartalmazó programcsomagok kerülnek értékesítésre.A komplex látogatóirányító rendszer elemei pedig – a határ kerékpáros összeköttetés általi átjárhatóságának,mint alapvető infrastrukturális feltételnek a biztosítása mellett – tovább erősítik a periférikus területek turisztikai kínálatba történő bevonását.A projekt hatóterülete ugyanis nem jelenik meg egységes, közös turisztikai desztinációként, ezért a látogatottság és a vendégéjszakák száma a turisztikai potenciálhoz mérten alacsony.Ennek oka a szolgáltatásnyújtók összefogásának, a vonzerők/szolgáltatások egy vagy több napos komplex programcsomagokba kapcsolásának,a térség turisztikai pozícionálásának,közös térségi marketingjének hiánya.

projekt partnerek