A projekt a szlovén-magyar határtérség turisztikai perifériának számító térségeit (magyar oldalon a szlovén-magyar határtól számított kb. 30 km-es sávban (elsősorban, Vendvidék, Őrség, Göcsej, Hetés tájegységeket), szlovén oldalon Lendva, Muraszombat és Ptuj térségének vidékies, aprófalvas, periferikus területeit kívánja egy komplex látogatóirányítási rendszer konkrét elemeinek kialakításával, és célzott, a térséget vonzó turisztikai desztinációként pozícionáló turisztikai promóció segítségével, valamint a határtérség fizikai átjárhatóságának biztosításával a turisztikai kínálatba beemelni.
Ez a térség ugyanis nem jelenik meg egységes, közös turisztikai desztinációként, így a térség látogatottsága és az itt eltöltött vendégéjszakák száma alacsony.
A projekt átfogó célja tehát a térség vonzó turisztikai desztinációként való pozícionálása, promótálása és értékesítése mellett a közös desztinációt alkotó egyes tájegységek sajátos építészeti, népi hagyományainak és természeti értékeinek a megjelenítése, és a pontszerű, elszórtan elhelyezkedő kisebb vonzerők egységes attrakcióvá, komplex termékké fejlesztésének támogatása, amit egy több elemből álló, látogatóirányító rendszer működtetése tesz igazán hatékonnyá.
A projekt fő kimenetei a komplex látogatóirányítási rendszer kialakítása, turisztikai promóció a projekt hatóterületén, valamint a határtérség megfelelő kerékpáros összeköttetésének biztosítása a határmenti, turisztikailag kevésbé fejlett területen a helyi turisztikai szolgáltatók, az odalátogató turisták és a helyi lakosok számára lesznek elsősorban előnyösek.
Mindez a helyi szintű kínálattal, csupán a határ egyik oldalán nem biztosítható, csak az egymást kiegészítő szlovén-magyar attrakciókínálat összekötésével és közös felfűzésével.
A projekt kialakult, együttműködő partnerségre épít, a látogatóirányítás komplex rendszere révén innovatív megoldást alkalmaz, amelyek révén hosszú távú és fenntartható hatások várhatóak a térségben.

projekt partnerek