„Szelfizz és nyerj!” Versenyszabályzat

„Szelfizz és nyerj!” Versenyszabályzat Lehet hogy pont Téged keresünk…

Versenyszabályzat

„Szelfizz és nyerj!”

Lehet hogy pont Téged keresünk… 

 

Az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 pályázati forrásaiból támogatott „Complex visitor guide system, tourism promotion and cross-border road access in the Slovenian Hungarian border region” című, Guide2Visit rövid című, SIHU101 azonosítószámú projekt keretében „Online kampány a Turisztikai vonzerők és programcsomagok népszerűsítése és lebonyolítása” tárgyában:

Keressük azt a túrázót, aki a legnépszerűbb szelfit készíti el magáról úgy, hogy a kihelyezett QR kód is látható az adott turisztikai vonzerő helyszínen:

 

turisztikai vonzerők az alábbi településeken és közvetlen környezetükben érhetők el:

Őrség vendvidék: http://guide2visit.eu/vonzerok/orseg-vendvidek/mind

Göcsej-Hetés http://guide2visit.eu/vonzerok/gocsej-hetes/mind

Lendva régió http://guide2visit.eu/vonzerok/lendva/mind

Muraszombat régió http://guide2visit.eu/vonzerok/muraszombat/mind

Ptuj régió http://guide2visit.eu/vonzerok/ptuj/mind

 

A fotóverseny témája: a szlovén-magyar határtérségben található turisztikai vonzerők népszerűsítése

A nyertesek díjai a „Nyeremények“ pontban olvashatóak. 

 

Nevezés

Nincs más dolgod, csak töltsd fel a versenyeztetni kívánt szelfidet (úgy hogy a kihelyezett QR kód is látható legyen) az alkalmazás segítségével, majd gyűjtsd a szavazatokat! A feltöltésre bárki jogosult, aki Facebook profillal rendelkezik.

A szelfi feltöltésénél írd be címhez, hogy hol készült a szelfid pl.: Lendva vár. A játékot az nyeri, akinek a szelfijére, az első 10 legtöbb szavazat érkezik! Szelfidet megosztással tudod segíteni a sok-sok szavazat gyűjtésében!

 

Figyelem! Minden felhasználó naponta szavazatot adhat le. Megosztásnál érdemes feltüntetni, hogy kedvencedre minden nap lehet szavazni!

 

A játék időtartama

A szavazás időtartama 2020. augusztus 1-jén 00.01h-kor kezdődik és 2020. szeptember 10-én 22.00h-kor ér véget. Fotót feltölteni és szavazni ebben az időszakban lehet. Eredményhirdetése 2020. szeptember 11-én 14.00 órakor kerül sor.

 

A játék szervezője

A játék szervezője a facebook.com/ https://www.facebook.com/guide2visit oldalt üzemeltető Lenti Gyógyfürdő Kft. (8960 Lenti Táncsics Mihály u 2/A) továbbiakban Szervező.

 

Nyeremények

A nyertesek számára a nyeremény leírásában található nyereményeket a Szervező biztosítja. A nyeremények előre egyeztetett időpontban vehetők át és vehetők igénybe (2020.09.30-ig).

A játék végén az első 10 legtöbb szavazatot összegyűjtött szelfit feltöltő játékos nyeri a versenyt!

1-10. helyezett játékos: 

2 felnőtt + 2diák belépésére jogosító „családi belépő” a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiaparkba

 

A játékba kerülés feltételei 

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó regisztrál a játékba úgy, hogy a részvétel feltételét képező feliratkozást elvégzi.

 

A nyertesek kiválasztása és a játék szabályzata

A Szervező a játék nyerteseit a kiválasztást követően, maximum 5 munkanapon belül értesíti az eredményről és a további teendőkről. A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen / facebook profilon keresztül kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező az email-en nem tudja a nyertest elérni, akkor az nyeremény elvész.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, adataik valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre és kizárásra kerül, valamint nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kiválasztásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.

A nyeremény felhasználásának időpontját előzetes email / chat egyeztetés előzi meg. 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, tagjai és hozzátartozói.

 

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag facebook profillal rendelkezők vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a játékra. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. 

A regisztráció önkéntes, ezért arra kérjük benneteket, hogy az adatok megadása előtt mérlegeljék a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

A regisztrációval a játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adataikat közvetlen azt visszavonás nyilatkozatáig kezeljük. Tájékoztatunk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. A visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatokat a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: info@lentifurdo.hu. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztráló adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülnek bele, amellyel elvész a regisztráló nyerési lehetősége is.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, a regisztráló által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a regisztráló hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy az adatkezelők és az adatátadással érintett adatfelhasználók visszavonásig azt kezeljék (nyereményjátékban való részételhez). 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett kifejezett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján

Az adatkezelés célja:

a turisztikai vonzerők népszerűsítése a népszerűsítő kampány lebonyolításához alkalmazott fotóverseny megszervezése és lebonyolítása.

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

Mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

 

Adatvédelem

Jelen Facebook játék (a továbbiakban: Facebook játék) üzemeltetője a Lenti Gyógyfürdő Kft. (továbbiakban: Üzemeltető).

Az Elsődleges Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:

Zala Megyei Önkormányzat

Adatkezelő székhelye / címe:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Adatkezelő megbízottja:

Kovács Károly

Adatkezelő e-mail címe:

kovacs.karoly@zalamegye.hu

Adószám / adóazonosító jel:

15734305-2-20

Képviselő neve:

Dr. Pál Attila

Adatvédelmi tisztviselő neve: (amennyiben releváns)

 

A Másodlagos Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:

Lenti Gyógyfürdő Kft 

Adatkezelő székhelye / címe:

8960 Lenti Táncsics Mihály u. 2/A

Adatkezelő e-mail címe:

director@lentifurdo.hu

Adószám / adóazonosító jel:

11937355-2-20

Képviselő neve:

Kárpáti Zoltán ügyvezető igazgató

Adatvédelmi tisztviselő neve: (amennyiben releváns)

-

A másodlagos adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítása és nyertesek kiértesítése, valamint feladatteljesítés elismerése után az adatokat törli.

Az adatkezeléssel érintett azonosító adatai

Játékos neve:

E-mail:

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett kifejezett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján

 

Az adatkezelés célja:

a turisztikai vonzerők népszerűsítése a népszerűsítő kampány lebonyolításához alkalmazott fotóverseny megszervezése és lebonyolítása.

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: 

Mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a törlését az Adatkezelő fenti elérhetőségein (director@lentifurdo.hu).

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; http://www.naih.hu) lehet élni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: ld. Adatkezelési Tájékoztató idevonatkozó pontja.

 

Az adattovábbítás címzettjei:

Az adatfeldolgozó neve: Zala Megyei Önkormányzat (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) Helyi Termék adatgyűjtés megbízója.

 

A játékosok a regisztráció alkalmával az alábbi nyilatkozatot teszik:

Kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem.

Kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére.

A Facebook játékban elérhető szolgáltatások igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. Az így összegyűjtött adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályokban előírt módon kezeli és dolgozza fel, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A felhasználó a regisztráció kitöltésével adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a regisztráció során megadott adatokat a nyereményjátékban a megadott feltételnek megfelelően kezelje és használja (játékban való részvétel, nyertes pályázat esetén kiértesítés). 

A regisztrált adatokból az Üzemeltető statisztikai kimutatásokat készít olyan formában, hogy a statisztikai adatok az egyes személyekre vonatkozó egyedi adatokat nem tartalmaznak.

A meghirdetett nyereményjátékokon az Üzemeltető munkatársai és közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más a Megbízó által üzemeltett oldalakra mutatnak / vezetnek. Ezen szolgáltatók, illetve a Megbízó adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Fotógaléria

projekt partnerek