Összefoglaló a Guide2Visit projekt keretében tartott szakmai műhely-foglalkozások eredményeiről

A Guide2Visit projekt keretében tarott három szakmai műhelyfoglalkozás 2018 májusában került megszervezésre és lebonyolításra; 1 db Szentgotthárdon és 2 db Őriszentpéteren. A műhelyeken résztvevők köre elsősorban különböző turisztikai szolgáltatókból (étterem, szálláshely tulajdonos, helyi termelő, turisztikai attrakciókat, programokat ajánló/szervező szervezetek) állt, ugyanakkor döntéshozók is jelentős számban megjelentek, települési polgármesterek, képviselők.

A tapasztalatunk alapján a célcsoport tagjai számára a személyes részvétel mellett szólt, hogy
jeleztük, hogy a turisztikai szereplők közt szeretnénk az együttműködést fejleszteni, amelyben
mindenki véleményére szükség van. Rendkívül komolyan vették ezt a megszólítást, olyannyira,
hogy szerettek volna folytatást is.
A három fő téma, amelyet kiválasztottunk:
1. műhely: Keresleti, kínálati viszonyok a Rábavidéken és az Őrségben, a
turizmusfejlesztés helyi lehetőségei valamint A helyi termékek szerepe a turizmusban,
kapcsolódva a Rövid Ellátási Lánc programhoz
2. műhely: Aktívan a zöldben
3. műhely: Apró lépések a minődési élményteremtés felé
Az előadások túlmutattak a térséggel kapcsolatos információkon, feltárták a hazai és
nemzetközi tendenciákat is, valamint bemutattak olyan példákat, amelyek a határtérség
turisztikai kínálatának fejlesztése szempontjából igazodási pontokat jelenthetnek. Az előadókat
úgy választottuk ki, hogy a turisztikai szféra intézményi, vállalkozói és non profit irányai és
szempontrendszere egyaránt képviseltetve legyen.
A három szakmai műhely tematikája oly módon épült egymásra, hogy az első szakmai műhely
többségében megalapozó gondolatokat és információkat mutatott be, átfogóbb összefüggések
mentén közelítve a témát. Ezt követően a határtérség turisztikai kínálatfejlesztésének
legdinamikusabban fejlődő területét az aktív és zöld turizmust emeltük középpontba. Ezen belül
mind az előadások, mind a hozzászólások szintjén kiemelten jelent meg a kerékpáros turizmus
fejlesztése. A harmadik alkalom az első két műhely tematikájára épülve a gyakorlati
megoldásokra fókuszált, középponti témaként az élmény alapú kínálatfejlesztés jelent meg,
melynek révén a térségben nőhet a turisták tartózkodási ideje és segítheti a turisztikai szezon
meghosszabbítását.
A szakmai műhelyfoglalkozások során az előadóktól és a résztvevők hozzászólásaiból nyert
legfőbb megállapítások:
 A résztvevők hasznosnak tartották a műhelyfoglalkozást és a jövőben is igényik az
ehhez hasonló információ és tapasztalat megosztó fórumok működtetését.
 Szükségesnek tartják a szolgáltatások, élményelemek stb. összehangolását.
 A visszajelzések alapján kimondható, hogy indokoltnak tartják a szolgáltatások,
élményelemek fejlesztését úgy, hogy az egymásra épüljön, egymást erősítse,
kiegészítse.
 A turisztikai attrakciók összekötése nagy jelentőségű, amelyhez kiváló lehetőséget
jelentenek a kerékpáros és gyalogtúrák, futóversenyek stb.
 A térségben kevés olyan program lehetőség van a turisták számára, amely néhány órás
(fél napos) elfoglaltságot biztosít megfelelő szakmai vezetés mellett. Az Őrségi Nemzeti
Park élenjár olyan szolgáltatások, programok biztosításában, amely a tevékenységéhez
illeszkedik, ugyanakkor szükség lenne más helyszíneken, más témában új attrakciók,
élményelemek fejlesztésére.
 Az elmúlt években több kezdeményezés is elindult a minőségi helyi termékek turisztikai
kínálatban való megjelenítésére (pl. Őriszentpéteri Termelői Piac, Nemzeti Parki
Védjegyprogram, Nyitott porták rendszere), viszont a szállásadók és vendéglátóhelyek
szintjén még bőven vannak kiaknázatlan lehetőségek a helyi gasztronómia és kézműipar
területén.
 A résztvevők többször hivatkoztak arra, hogy bizonyos szolgáltatásokat, helyi
termékeket, alapanyagokat stb. Szlovéniában a határtérségben szereznek be. Továbbá a
véleményük szerint a helyi gasztronómia és kézműipar területén is lehetne jó
gyakorlatokat átvenni.
 A Guide2Visit projekt keretében elérhető további lehetőségek pl.: Idegenvezetői és
szolgáltatói képzések érdekesek a résztvevők számára, elsősorban a turisztikai szezont
követően tartják lehetségesnek a részvételt.

Fotógaléria

projekt partnerek