Projekt želi iz turističnega vidika perifernega slovensko-madžarskega obmejnega območja (na madžarski strani pb. 30 km pas (predvsem pokrajine: Porabje, Őrség, Göcsej, Hetés), na slovenski strani pa podeželske, iz turističnega vidika periferne pokrajine območja Lendave, Murske Sobote in Ptuja) vključiti v turistično ponudbo, in sicer z vzpostavitvijo kompleksnega sistema usmerjenja obiskovalcev, s turistično promocijo ter z zagotovitvijo fizične prehodnosti obmejnega območja.
To območje se ne pojavi kot enotna, skupna turistična destinacija, torej je obiskanost območja in število nočitev nizko.
Torej je obsežen cilj projekta, da se to območje pozicionira, promovira in prodaja kot privlačno turistično destinacijo. Poleg tega pa je še cilj predstavitev specifičnih stavbarskih, ljudskih in naravnih vrednot posameznih pokrajin, ki sestavljajo skupno destinacijo. Razen tega želi projekt podpirati to, da se posamično manjše danosti razvijejo v enotno atrakcijo, v kompleksen produkt. To bi postalo bolj učinkovito z delovanjem sistema, ki bi usmerjal obiskovalce in bi bil sestavljen iz več elementov.
Glavna izhodišča projekta: vzpostavitev kompleksnega sistema, ki bi usmerjal obiskovalce; turistična promocija na programskem območju projekta ter zagotovitev primerne kolesarske povezave obmejnega območja, bodo predvsem koristne lokalnim turističnim ponudnikom turistično manj razvitih območij, tja prihajajočim turistom in lokalnim prebivalcem. Vse to ne moremo zagotoviti le z lokalno ponudbo, samo na eni strani meje, ampak le s povezavo slovensko-madžarske ponudbe atrakcij in s skupnim nastopom. Projekt gradi na izoblikovanem, sodelovalnem partnerstvu. Skozi kompleksni sistem, ki bi usmerjal obiskovalce in uporablja inovativno rešitev, lahko pričakujemo dolgoročne in vzdrževalne družbene in gospodarske vplive na območju.

Partnerji projekta