Projekt „Guide2Visit“

„Guide2Visit" je eden projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020.   Čas trajanja projekta 1. september 2017 – 31. avgust 2020. Projekt je v 85 % sofinanciran iz programa ESRR (European Regional Development Fund) in 15 % iz nacionalnih proračunov.   

Proračun:

Proračun projekta „Guide2Visit“ znaša 2.018.740,53 evrov

Delež projektnih partnerjev v proračun projekta:

  • Urad Samouprave Železne županije: € 219.000,00
  • Samouprava županije Zala: € 206.210,00
  • ZKTS Murska Sobota: € 188.100,00
  • ZTR Lendava: € 196.750,00
  • ZRS Bistra Ptuj: € 131.465,00
  • NIF Zrt.: € 1.077.215,53

Partnerji projekta