Kot uresničitev specifičnih ciljev projekta bo vzpostavljen kompleksen sistem usmerjenja obiskovalcev, skozi njegovih elementov
(infokartica, doživljajska kartica, sistem tablic usmerjenja obiskovalcev, aplikacija turističnega vodenja, izobraževanje prostovoljnih turističnih vodičev, infozemljevid obmejnega območja, gradnja kapacitete za turistične ponudnike) pa bi območje projekta kot turistično obrobje postalo del turistične ponudbe. Skozi promocijsko/komunikacijsko dejavnost, ki se uresničijo s ciljem obveščanja in ozaveščenja (tiskovne poti, udeležba na dogodkih, publikacije, plačane objave v tisku in promocijski posnetek) bo območje projekta kot skupna turistična destinacija pridobila pozornost stroke in potencionalnih obiskovalcev. Z izgradnjo kolesarske povezave med Andovci–Budinci oz. odseka med državno mejo in Andovci pa bi se pomembno izboljšala prehodnost obmejnega območja.
Prispevek projekta k izpolnitvi programskega kazalnika je naslednje: izhodišče je ocenjevanje navad obiskovalcev z anketno metodo, za merjenje števila prespanih noči bomo kot izhodišče vzeli podatke prespanih noči, ki so na voljo na območju, so obstajali pred začetkom projekta, se nanašajo na leto 2016 kot nulto izhodišče. Na podlagi zbranih informacij bomo pri turističnih vrednotah, ki jih lahko promoviramo, namestili čitalnice QR kod (150 kom). Aplikacija turističnega vodenja, ki bo vzpostavljena v okviru projekta, bo usposobljena, da bo s kombinirano uporabo branja QR kod območnih znamenitostih in z določitvijo lokacij uporabnikov aplikacije merila in uvrstila uporabnike kot en dan daljše obiske in tako število nočitev na projektnem območju. S postavitvijo QR kod čitalnice se lahko najbolj zanesljivo dokaže stik turistov z našim projektom, torej to, da se je bivanje turista na območju zgodilo kot rezultat našega projekta. Do konca obdobja vzdrževanja projektne dejavnosti bo število prespanih noči 8000.

Ciljne skupine projekta:

 • Lokalne skupnosti na območju izvajanja projekta
 • Turistične in razvojne civilne organizacije na območju izvajanja projekta
 • Lokalno prebivalstvo, prebivalcih majhnih naselij
 • Turistični ponudniki in turistični razvojni subjekti območja:
  • narodni parki
  • gozdna gospodarstva
  • pisarne TDM
  • prenočišča, hiše za goste
  • restavracije, ipd.
 • Majhna podjetja, turistični ponudniki na območju izvajanja projekta

Partnerji projekta