Obsežen cilj projekta je, da se območje projekta (na madžarski strani pb. 30 km pas (predvsem pokrajine: Porabje, Őrség, Göcsej, Hetés), na slovenski strani pa podeželske, s turističnega vidika periferične pokrajine območij Lendave, Murske Sobote in Ptuja) pozicionira, promovira in prodaja kot privlačno turistično destinacijo, ter da predstavi specifične elemente naravne in kulturne dediščine posameznih območij, in podpira to, da se razvijejo v enotno atrakcijo, v kompleksni produkt. Vse to lahko postane še bolj uspešno, če se poleg produktov pomembnega značaja, začnejo prodajati nadaljnji produkti, ki motivirajo potovanje oz. programski paketi, ki vsebujejo kombinacijo različnih produktov. Elementi kompleksnega sistema usmerjenja pa – poleg zagotovitve prehodnosti meje s pomočjo kolesarske povezave, kot osnovnega infrastrukturnega pogoja – dalje krepijo vključevanje periferičnih območij v turistično ponudbo. Območje projekta se do sedaj ne pojavlja kot enotna, skupna turistična destinacija, in zaradi tega je število turističnega obiskov in nočitev glede na turistični potencial nizko. Razlog tega je to, da manjkajo: sodelovanje med deležniki, programski paketi atrakcij/storitev, turistično pozicioniranje območja in skupni marketing.

Partnerji projekta