Vzpostavljena slovensko-madžarska delovna skupina pri Turistični zvezi Železne županije

Z namenom zagotovitve trajnosti dosežkov projekta Guide2Visit in povezovanja majhnih ponudnikov je 23. 5. 2018 v okviru Turistične zveze Železne županije bila ustanovljena slovensko-madžarska delovna skupina, ki si je za cilj zadala vzpostaviti mrežo ponudnikov turističnih storitev regije, ki so vključeni v izvajanje projekta.

Na trajnostni način bo položila osnove za strokovno skupnost, ki bo tudi dolgoročno spodobna ohraniti regionalno sodelovanje med ponudniki.

Člani delovne skupine bodo postali tudi mali turistični ponudniki, ki se bodo udeležili usposabljanja za krepitev zmogljivosti, ki se bo v drugi polovici leta 2018 izvajalo v okviru projekta.

Podpredsednik zveze Albert Kevy je na sestanku povedal, da so na osnovi predhodnega usklajevanja sodelovanje v delovni skupini potrdile naslednje osebe in organizacije ter da bo tudi v prihodnje dana možnost za njeno širitev.

Sedanji člani novoustanovljene delovne skupine:

-          Andrea Kovács Razvojna agencija Slovenska krajina

-          Anita Vajda vodja hotela Lipa Monošter

-          Andrea Völler vodja turistično-informativne pisarne Monošter

-          Albert Kevy vodja oddelka za ekološki turizem in okolijsko vzgojo Narodnega parka Őrség

-          Lajos Orbán župan občine Hodoš

-          Boris Ábrahám kolesar

-          Stanka Dešnik vodja Krajinskega parka Goričko

Partnerji projekta