Usposabljanje za krepitev zmogljivosti za male turistiéne ponudnike

PRIJAZNO VABLJENI… Po naročilu Urada samouprave Železne županije vas Pannon Vidék-ért Kft. prijazno vabi na usposabljanje, ki se bo odvijalo na turističnih sprejemnih območjih projekta Guide2Visit (Porabje, Őrség).

Namen usposabljanja:

Napredovanje na področju krepitve občutka pripadnosti območju. Premik na področju povezovanja lokalnih znamenitosti in njihova segmentirana ponudba potencialnim ciljnim skupinam. Krepitev sodelovanja.

 

Predvideni termini usposabljanja

       18. in 19. september 2018 (1-2. dogodek) 

       9. in 10. oktober 2018 (3-4. dogodek)     

       6., 7., 13. in 14. november 2018  (5.-.6-7.-8. dogodek)

 

Lokacije usposabljanja

Ob privolitvi prijavljenih ponudnikov bomo usposabljanje izvajali na lokacijah njihovih prenočišč oziroma gostinskih obratov. Vrstni red posameznih lokacij bo določen po potrditvi prijav in usklajevanju s prijavljenimi.

Alternativna lokacija je učilnica Centra za obiskovalce Natura 2000 Uprave Narodnega parka Őrség (Őriszentpéter, Városszer 57.)

Na usposabljanje pričakujemo največ 10 malih turističnih ponudnikov. Udeležba na usposabljanju je brezplačna!

Rok za prijavo: 11. september 2018 do 12. ure

Vaša vprašanja v zvezi z usposabljanjem pričakujemo na telefonski številki 30/577-2268, prijave pa sprejemamo po e-pošti na naslov pannonvidekertkft@gmail.com!

Partnerji projekta