Povzetek rezultatov strokovnih delavnic, ki so bile izvedene v okviru projekta Guide2Visit

V okviru projekta Guide2Visit so v mesecu maju 2018 bile organizirane tri strokovne delavnice, in sicer ena v Monoštru, dve pa v Őriszentpéteru. Udeleženci delavnic so bili predvsem s področja ponudnikov turističnih storitev (lastniki gostišč, ponudniki nočitev, lokalni pridelovalci, organizacije, ki ponujajo/organizirajo turistične zanimivosti in programe), hkrati pa so se delavnic v precejšnjem številu udeležile tudi osebe, ki sprejemajo odločitve, župani občin in člani občinskih svetov.

Na podlagi naših izkušenj so se člani cilje skupine udeležili delavnic tudi zato, ker smo jih
seznanili, da želimo razvijati sodelovanje med turističnimi akterji, pri tem pa je potrebno
mnenje vseh. To sporočilo so vzeli zelo resno, kar dokazuje, da so želeli tudi nadaljevanje
delavnic.
Izbrali smo naslednje tri pomembne teme:
1. delavnica: Razmerje med povpraševanjem in ponudbo v Porabju in v Őrségu, lokalne
možnosti razvijanja turizma in vloga lokalnih produktov v turizmu v povezavi s
programom Kratke oskrbovalne verige;
2. delavnica: Zelene aktivnosti
3. delavnica: Majhni koraki v smeri ustvarjanja kakovostnih doživljajev.
Predavanja se niso omejevala zgolj na informacije, povezane z območjem, ampak so predstavila
tudi domače in mednarodne tendence ter prikazale primere, ki so iz vidika razvijanja obmejne
turistične ponudbe lahko usmerjevalne točke. Predavatelje smo izbrali tako, da so bile enako
zastopane ustanove, podjetniki na področju turizma ter sistem in vidiki neprofitnih dejavnosti.
Tematike treh strokovnih delavnic so se nadgrajevale na način, da je prva strokovna delavnica
predstavila večinoma temeljne misli in informacije in se tematiki približevala s celovitimi
povezavami, zatem smo postavili v središče najbolj dinamično razvijajoče se področje razvoja
turistične ponudbe mejnega območja, to je aktivni in zeleni turizem. Znotraj tega se je tako v
okviru predavanj kakor tudi v okviru pripomb poudarjeno pojavljalo razvijanje kolesarskega
turizma. Tretji dogodek kot nadgradnja tematik prvih dveh delavnic se je osredotočil na
praktične rešitve in kot osrednja tema se je pojavljalo razvijanje doživljajske ponudbe, s katere
pomočjo se lahko podaljša čas bivanja turistov na območju in s tem prispeva k podaljšanju
turistične sezone.
Najpomembnejše ugotovitve, pridobljene od predavateljev in prispevkov oz. pripomb
udeležencev strokovnih delavnic so:
 Udeleženci so bili mnenja, da so bile strokovne delavnice koristne in si tudi v bodoče
želijo delovanje podobnih forumov, kjer si lahko pridobijo in medsebojno izmenjajo
informacije in izkušnje.
 Menijo, da so usklajevanja storitev, doživetij in podobno nujna.
 Na podlagi potrditev lahko izjavimo, da so prepričani v to, da je potrebno in utemeljeno
razvijati storitve in doživljaje tako, da gradijo druga na drugo, da se medsebojno krepijo
in dopolnjujejo.
 Velik pomen ima povezava turističnih znamenitosti, pri tem predstavljajo odlično
možnost kolesarjenje, pohodništvo, tekaške tekme in podobno.
 Na tem območju je le malo programskih možnosti za turiste, ki bi zagotavljale nekaj
urno (pol dnevno) trajanje pod ustreznim strokovnim vodenjem. Nacionalni park Őrségi
Nemzeti Park je vodilni pri zagotavljanju takšnih storitev in programov, ki se ujemajo
z dejavnostmi, hkrati pa bi bilo potrebno razvijati nove zanimivosti in doživljaje na
drugih področjih in temah na drugih lokacijah.
 V preteklih letih je zaživelo nekaj pobud, ki so bile usmerjene na prikaz kakovostnih
lokalnih proizvodov v turistični ponudbi (npr. Tržnica kmečkih pridelovalcev v
Őriszentpéteru, Program zaščitnega znaka Nacionalnega parka, sistem kmetij odprtih
vrat), vendar so pri ponudnikih nočitev in gostiščih še številne neizkoriščene možnosti
na področju lokalne gastronomije in domače obrti.
 Udeleženci so se pogosto omenjali, da določene storitve, lokalne proizvode, osnovne
surovine itd. nabavljajo na obmejnem območju v Sloveniji. Mnenja so tudi, da bi lahko
prevzeli dobro prakso tudi na področju lokalne gastronomije in rokodelstva.
 Nadaljnje možnosti v okviru projekta Guide2Visit so npr.: udeleženci se zanimajo za
izobraževanje za turistične vodiče in ponudnike storitev, glede njihove udeležbe pa
menijo, da bi bila možnost predvsem po končani turistični sezoni.

Galerija slik

Partnerji projekta