Poročilo o marketinših delavnicah_Lendava

V avgustu smo izvedli v okviru projekta Guide2Visit dve edukativni delavnici z marketinško vsebino za ponudnike turističnih storitev ali produktov ter druge interesente.

Tema je bila promocija in prodaja storitev in izdelkov lokalnih ponudnikov. 

Glavni cilj delavnic je bil predstaviti sodoben pogled na tržne metode, ki bazira na globljem razumevanju strankinih potreb in želja. 

Prva delavnica je bila 27.8. z naslovom “Poznaj kupca, poznaj sebe in poslovni uspeh ne bo nikoli vprašljiv”. Sledeča druga delavnica je bila 29.8. z naslovom “Postani sam svoj marketinški guru”.

 

Udeleženci so dobili vpogled v promocijo turističnih destinacij in paketov in so se naučili razumeti, kako se kupci odločajo pri izbiri le-teh.

Prav tako so se naučili pomebnosti identifikacije svoje ciljne skupine oz. večih skupin ter prilagoditve svoje ponudbe glede na te skupine.

Udeleženci so se naučili tudi osnovnih marketinških aktivnosti, kot so npr. urejanje keywordsov za spletno stran, promocijo preko socialnih omrežij, sestavljanje mailing liste s pomočjo freebijev in uporabo raznih orodij za urejnje slik in tekstov za uporabo v tovrstne marketinške namene.

Datum: 27.8. in 29.8.2018

Kraj: ZTR Lendava, Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava

Predavatelj: Polona Blažič, Zavod Angita Maribor

Partnerji projekta