Uspešno izvedena usposabljanja ponudnikov za krepitev zmogljivosti

Partnerji projekta