„Naloži selfie in zmagaj!” Pravila nagradne igre

„Naloži selfie in zmagaj!” Pravila nagradne igre Mogoče iščemo prav tebe…

Pravila nagradne igre „Sebkaj in zmagaj!”

 Mogoče iščemo prav tebe …

 

V "Spletni kampanji za izvedbo promocije turističnih atrakcij in programskih paketov", ki poteka v okviru projekta „Complex visitor guide system, tourism promotion and cross-border road access in the Slovenian Hungarian border region”, z akronimom Guide2Visit in identifikacijsko številko SIHU101 v programu sodelovanja Slovenija-Madžarska INTERREG V-A:

 

Iščemo tistega popotnika, ki bo pripravil najbolj priljubljeni selfi oziroma sebek, in sicer tako, da bo na sliki vidna tudi QR-koda, ki je objavljena na lokaciji dane turistične atrakcije:

 

Turistične atrakcije so dostopne v spodaj navedenih naseljih ali njihovi neposredni bližini:

Tema fotografskega natečaja: promocija turističnih atrakcij slovensko-madžarskega obmejnega območja

 

O nagradah lahko preberete več v točki "Nagrade".

 

PrijavaNevezés

Vaša naloga je le to, da s pomočjo aplikacije naložite fotografijo, ki ste jo posneli na lokaciji ene izmed  turističnih atrakcij (tako, da je vidna tudi QR-koda), in zbirate všečke.

Pri nalaganju selfija pri naslovu vpišite, kje je bila fotografija posneta, npr. Lendavski grad. V nagradni igri bo zmagovalec tisti, ki bo najprej zbral prvih 10 všečkov (glasov). Pri zbiranju čim več všečkov za vašo sliko si pomagajte z delitvijo.

 

Pozor! Vsak uporabnik lahko dnevno odda 5 glasov, torej lahko v času trajanja nagradne igre vsak dan glasujete za 5 selfijev. Pri delitvi je dobro opozoriti na to, da se lahko vsak dan glasuje za vsako objavo.

 

Trajanje nagradne igre

Glasovanje se začne 1. avgusta 2020, ob 00.01, in se zaključi 10. septembra 2020 ob 22.00. Fotografije se prav tako lahko nalagajo v tem obdobju. Razglasitev rezultatov bo 11. septembra 2020, ob 14. uri. 

 

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je upravitelj spletne strani facebook.com/ https://www.facebook.com/guide2visit, Lenti Gyógyfürdő Kft./Termalno kopališče Lenti (8960 Lenti Táncsics Mihály u 2/A), v nadaljevanju Organizator.

 

Nagrade

Nagrade, naštete v opisu nagrad zagotavlja Organizator. Nagrade se lahko prevzamejo in izkoristijo v naprej dogovorjenem terminu (do 30. 9. 2020).

 

Ob koncu igre nagrade prejme 10 sodelujočih, ki prvi zberejo največ všečkov (glasov).

 

Nagrajenci od 1–10. mesta:

  • "družinska vstopnica" za 2 odrasli osebi in 2 šolarja za termalno kopališče Lenti in energijski park Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiapark

 

Pogoji za prijavo k nagradni igri

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči registrira za nagradno igro, in sicer tako, da opravi potrebni vpis v igro.

 

Izbira nagrajencev in pravila nagradne igre

Organizator bo nagrajence igre najkasneje v 5 delovnih dneh po zaključku igre obvestil o rezultatih in o nadaljnjih postopkih. Organizator bo nagrajence obvestil na elektronski naslov/facebookov profil, oddan pri registraciji. Organizator izključuje svojo odgovornost v primeru, če nagrajenci zaradi nepopolnih podatkov ali spremembe podatkov, danih pri registraciji, ne prejmejo obvestila. V kolikor Organizator ne bo mogel vzpostaviti kontakta z izbranim nagrajencem, se nagrada izniči.

 

Organizator ima pravico, da preveri verodostojnost registracije in podatkov nagrajencev. V kolikor se ugotovi večkratna registracija ali registracija neresnične osebe, se uporabnik izbriše in izključi iz igre, s tem pa izgubi tudi pravico do nagrade. V takih primerih se v skladu s pravili nagradne igre izberejo naknadni zmagovalci.

Termin koriščenja nagrade se predhodno uskladi preko elektronske pošte/klepeta.

 

Sodelavci in neposredni sorodniki Upravljalca v razpisani nagradni igri ne morejo sodelovati.

 

Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo le tisti imetniki facebookovega profila, ki se bodo v času trajanja prostovoljno registrirali k nagradni igri. V žrebanju za nagrade bodo sodelovali tisti uporabniki, ki so soglašali s tu opisanimi pogoji in s Pravili varstva podatkov ter ustreza pogojem za sodelovanje.

 

Registracija je prostovoljna, zato vas prosimo, da pred registracijo premislite pogoje, opisane v tej točki ter zgoraj omenjene pogoje.

 

Sodelujoči v nagradni igri z registracijo daje soglasje, da bomo s podatki, danimi v registracijskem obrazcu, upravljali vse do preklica soglasja. Obveščamo tudi, da ima sodelujoči pravico brez navedbe razloga prepovedati obdelavo njegovih osebnih podatkov oziroma pravico do brezplačnega preklica izjave, dane pri registraciji. Izjavo o prepovedi upravljanja s podatki oziroma preklicu soglasja pošljite na elektronski naslov ingo@lentifurdo.hu. Preklic obdelave podatkov pomeni, da bodo podatki sodelujočega brisani pri vseh upraviteljih podatkov in uporabnikih, tako pa bodo tudi izbrisani iz baze podatkov žrebanja, s tem pa sodelujoči izgubi tudi možnost za sodelovanje v nagradni igri in možnost pridobitve nagrade.

 

S podatki, ki so shranjeni v našem sistemu, upravljamo zaupno, pod pogoji in v okvirjih, ki jih je podal sodelujoči, podatkov pa brez soglasja sodelujočega ne izdajamo osebam brez pooblastila za upravljanje s podatki.

 

Izjave sodelujočih

Na podlagi seznanitve s prebranimi informacijami dajem sledečo izjavo:

Dajem soglasje, da bodo upravljalci podatkov in uporabniki, povezani s predajo podatkov (za potrebe nagradne igre), do preklica upravljali z mojimi podatki.

 

Pravne podlage za upravljanje s podatki:

S podatki se upravlja na podlagi izrecne odobritve sodelujoče stranke, na podlagi Zakona  št. CXII iz leta 2011 o informacijskem samoodločanju in svobodi obveščanja ter na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta (GDPR).

 

Cilji upravljanja s podatki:

promocija turističnih atrakcij, organizacija in izvedba promocijskega fotografskega natečaja.

 

Časovni okvir hrambe podatkov oziroma stališča določil tega časovnega okvirja:

Upravlja se na podlagi veljavnih pravnih predpisov.

 

Galerija slik

Partnerji projekta